ความแตกต่างระหว่าง ERP และ MES
ระบบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตหรือโรงงาน
13 February, 2022 by
DM Post
ความแตกต่างระหว่าง ERP แล MES

เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ, ERP (Enterprise Resource Planning) และ MES (Manufacturing Execution System) มักจะถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องมือสำคัญ ทั้งสองระบบมีบทบาทและหน้าที่ของตนเอง แต่ทว่าเมื่อเราเชื่อมต่อทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน จะสร้างความมั่นคงและเสริมประสิทธิภาพในธุรกิจ

ERP และ MES: ความแตกต่างหลัก

ระบบ ERP มุ่งเน้นที่การจัดการข้อมูลและกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ในขณะที่ MES มุ่งเน้นที่การจัดการและควบคุมกระบวนการการผลิตในโรงงาน

การทำให้ ERP ดีขึ้นด้วย MES

เมื่อเราผสาน MES กับ ERP, ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานธุรกิจจะสามารถส่งผ่านไปยัง ERP ได้แบบ real-time ทำให้การตัดสินใจทางธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเลือก ERP และ MES

เช่นเดียวกับการเลือก ERP, การเลือก MES ที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญ คุณควรเลือก MES ที่มีความสามารถในการรวมกับ ERP ของคุณได้ดี

สรุป

การเชื่อมต่อ ERP และ MES เข้าด้วยกันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการตัดสินใจทางธุรกิจ ERP ที่ได้รับการสนับสนุนจาก MES จะเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนการสร้างความสำเร็จในธุรกิจของคุณ


Share this post