"พลิก" ชีวิตเมื่อบริษัทอัปเกรดเป็นระบบ ERP
Say no !!!  Microsoft Excel & Google Sheet
11 May, 2022 by
DM Post
การใช้เครื่องมือการทำงานทั่วไปและการ "พลิก" ชีวิตเมื่อบริษัทอัปเกรดเป็นระบบ ERP

ธุรกิจต้องรับมือกับความแข็งแกร่งและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว, เครื่องมือการผลิตผลทั่วไปเช่น Microsoft Excel, Google Sheets อาจไม่เพียงพอในการรองรับธุรกิจในระดับสูง แต่การอัปเกรดเป็นระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและการทำงานของบริษัทได้อย่างมาก

สภาวะของธุรกิจที่ใช้ เครื่องมือการทำงานทั่วไป

เมื่อธุรกิจใช้เครื่องมือการผลิตผลทั่วไปเช่น Microsoft Excel, Google Sheets เพื่อจัดการงานประจำวัน อาจพบว่ามีปัญหาที่ต้องจัดการ:

1. ข้อมูลแยกต่างหาก แต่ละแผนกใช้เครื่องมือแยกกันทำให้ข้อมูลไม่สามารถรวมรวมได้เป็นระบบเดียวกัน นั่นอาจสร้างความยุ่งเหยิงและความผิดพลาดในการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ

2. ความล่าช้าในกระบวนการ  เครื่องมือการทำงานทั่วไป อาจไม่มีฟีเจอร์ที่สนับสนุนกระบวนการธุรกิจที่ซับซ้อน เช่น การบริหารจัดการซื้อ-ขาย, การจัดการคลังสินค้า ซึ่งส่งผลให้กระบวนการเกิดความล่าช้าและการผิดพลาด

3. ข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล  เครื่องมือการทำงานทั่วไปอาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ ผู้ใช้อาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การ "พลิก" ชีวิตเมื่อบริษัทอัปเกรดเป็นระบบ ERP 

การอัปเกรดเป็นระบบ ERP สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและการทำงานของบริษัทได้ในหลายมิติ

1. การรวมข้อมูลและกระบวนการ ระบบ ERP ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวมข้อมูลจากแผนกต่างๆ เข้าสู่ระบบเดียวกัน ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลและจัดการกระบวนการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ความรวดเร็วและความยืดหยุ่น ระบบ ERP มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้การดำเนินงานธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถปรับแต่งระบบตามความต้องการของธุรกิจได้

3.การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว ระบบ ERP ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญทันทีที่ต้องการ นั่นสร้างความสะดวกสบายในการตัดสินใจทางธุรกิจและการวางแผนในระดับสูง

4.การปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการ ระบบ ERP ช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถในการบริหารจัดการที่เหมาะสมในหลากหลายด้าน เช่น การจัดการคลังสินค้า, การบริหารจัดการซื้อ-ขาย, การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งช่วยในการประสบความสำเร็จในธุรกิจ

สรุป

การอัปเกรดเป็นระบบ ERP สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและกระบวนการทำงานของบริษัทได้อย่างมาก ด้วยการรวมข้อมูลและกระบวนการ การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว และความยืดหยุ่นในการปรับแต่งระบบตามความต้องการ บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความสำเร็จในธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Share this post