ตัวอย่างการใช้งานระบบ คลังสินค้า

1. สามารถที่จะกำหนดคลังสินค้าได้มากกว่า 1 คลังสินค้า เช่นเราต้องการแยกสินค้า
สำหรับสต็อกสินค้าคนละที่ ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
2. สามารถเลือกดูจำนวนคงเหลือสินค้าแต่ละรายการได้
3. สามารถกำหนดหมวดของสินค้าได้ แบ่งเป็นหมวดหมู่ของสินค้าได้ตามต้องการ
4. มีรูปแบบการรายการผลจำนวนคงเหลือของสินค้าชัดเจนเพื่อง่ายต่อการบริหารคลังสินค้าได้ดี

Discover more

กำหนดคลังสินค้าได้มากกว่า 1 คลังสินค้า

Let your customers follow
and understand your process.

เช็คจำนวนคงเหลือ
สินค้าได้

Click on the icon to adapt it
to your purpose.

กำหนดหมวดหมู่ของสินค้า

Duplicate blocks
to add more steps.

รูปแบบรายงานสรุปผล
ที่ชัดเจน

Select and delete blocks
to remove some steps.

ควบคุมการจัดเก็บผลิตภัณฑ์
ของคุณได้อย่างแม่นยำ

ตรวจสอบคลังสินค้าคงคลัง เช็คสต็อกสินค้า และวัตถุดิบของคุณแบบ real- time ด้วยการแสดงผลแบบตาราง ที่จะช่วยให้ มองเห็นภาพรวมของรายการสินค้าสถานะสินค้า และจำนวนทั้งหมดที่มีในปัจจุบัน รวมถึง forecast การรับเข้า/จ่ายออก ในอนาคต เพื่อทำการประเมินและ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ไม่ให้เกิดของเสีย ทั้งยังเชื่อมโยงกับระบบงานขาย วางแผน การส่งมอบสินค้าเพื่อลดต้นทุน การจัดส่ง และรับเข้า

Learn more

การตรวจสอบเส้นทางสินค้า
ที่สมบูรณ์แบบ

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบเส้นทางของผลิตภัณฑ์ของคุณทั้งภายใน และภายนอกองค์กรตั้งแต่กระบวนการรับเข้าสินค้า การนำสินค้าไปประกอบเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จนไปถึงการส่งมอบให้กับลูกค้า โดยท่านสามารถเลือกรูปแบบการติดตามได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเลขซีเรียล หรือเลขที่ล็อตของสินค้าชนิดนั้นๆ ระบบจะทำการติดตามและบันทึกเส้นทางการโอนย้ายสินค้า ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างง่ายดาย

Discover more

รูปแบบรายงานที่ครบถ้วน

ด้วยรูปแบบรายงานที่หลากหลาย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรูปแบบข้อมูลที่ต้องการ ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลาการทำงานการเตรียมรายงาน โดยระบบจะสร้างรายงานที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงอัพเดตเป็นแแบบ       real-time เสมอ ไม่เพียงแต่เสนอให้เห็นตัวเลข แต่เสนอในมุมมองเชิงปริมาณ เพื่อการติดใจที่ฉลาดและทันต่อเหตุการณ์